ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา หางานชัยนาท สมัครงานชัยนาท รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา หางานชัยนาท สมัครงานชัยนาท รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ชัยนาท ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ชัยนาท Ø
หางานชัยนาท สมัครงานชัยนาท รับสมัครพนักงานชัยนาท

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164193 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 163065

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายภายในประเทศ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายภายในประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
1.เป็นแอดมินเพจและสื่อ Social Media ของบริษัท เช่น Facebook IG Line@ Shopee Lasada
2.ออกแบบภาพประกอบสื่อ / ไวนิลจาก AI หรือ Phoshop
3.บรรจุสินค้าที่ขายผ่านทาง Online และติดต่อขนส่ง
4.ให้ข้อมูลลูกค้าจากช่องทางต่างๆของสื่
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 156917

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงานขายภายในประเทศ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงานขายภายในประเทศ

งานนอกเวลา : เงินเดือน 12,000-20,000 บาท

งานนอกเวลา : 12,000-20,000 บาท ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
-เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอสินค้าทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า
-ดำเนินการติดต่อลูกค้า นำเสนอและขายสินค้าของบริษัทฯ
-ดูแลสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพื่อรักษาฐานลูกค้าและให้คำแนะนำข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย เช่น ใบเสนอราคา และรวมถึงการติดตามงานขาย และหลังการขาย
-ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156510

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาท

งานประจำ : 12,000 บาท ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
ซ่อมเครื่องยนต์ได้
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155647

ตำแหน่งงานว่างพี่เลี้ยงเด็ก

ตำแหน่งงานว่างพี่เลี้ยงเด็ก

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-30,000 บาท

งานประจำ : 20,000-30,000 บาท ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็ก
》 รักเด็ก ใจเย็น ชอบเล่น ชอบสอนส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
》 รักความสะอาด และความมีระเบียบ
》 อยู่ประจำที่บ้านได้
》 ทำอาหารเด็กได้
》 ช่วยเหลือทำงานบ้านเล็กๆน้อยได้ (มีแม่บ้านอยู่แล้ว)
》 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155649

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ ผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ ผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 20000-50000

งานประจำ : 20000-50000 ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
งานวางแผน จัดระบบงาน
ดูแลเรื่องนัดหมายของผู้บริหาร
รวบรวมและจัดทำหัวข้อ วาระการประชุม
บันทึกการประชุม
ดูแลเรื่องการนำเสนอเอกสารจากแผนกต่างๆ คัดกรอง ความถูกต้องของเอกสาร
ติดตามงาน และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัท
ดูแลเรื่องการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก นัดหมายคนขับรถ การทำvisa และจัดเตรียมเอกสารให้กับผู้บริหารก่อนเดินทาง
รับ-ส่ง mail และ รายงานความคืบหน้าของงาน
และเรื่องส่วนตัวอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155648

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ ผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ ผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 20000-50000

งานประจำ : 20000-50000 ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
งานวางแผน จัดระบบงาน
ดูแลเรื่องนัดหมายของผู้บริหาร
รวบรวมและจัดทำหัวข้อ วาระการประชุม
บันทึกการประชุม
ดูแลเรื่องการนำเสนอเอกสารจากแผนกต่างๆ คัดกรอง ความถูกต้องของเอกสาร
ติดตามงาน และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัท
ดูแลเรื่องการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก นัดหมายคนขับรถ การทำvisa และจัดเตรียมเอกสารให้กับผู้บริหารก่อนเดินทาง
รับ-ส่ง mail และ รายงานความคืบหน้าของงาน
และเรื่องส่วนตัวอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 155269

ตำแหน่งงานว่างคนสวน สาขาปทุมธานี

ตำแหน่งงานว่างคนสวน สาขาปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
- ดูแลการจัดสวน และปรับภูมิทัศน์ภายในโรงงาน
- ตัดแต่งสวนหย่อม ใส่ปุ๋ยต้นไม้หรือพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
- จัดเก็บและรักษาอุปกรณ์ในการทำสวนต่าง ๆ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155272

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) สาขาปทุมธานี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) สาขาปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
- ดูแลและควบคุมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานข้อกำหนด
- ตรวจสอบ วิเคาระห์ข้อมูล เสนอแนวทางแก้ไข และนำเสนอรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
- ดำเนินการ ติดตาม และตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย
- วิเคราะห์งานเพื่อหาแนวโน้มความเสี่ยงที่บ่งชี้อันตราย และร่วมกำหนดแนวทางขั้นตอน และมาตรการในการป้องกัน
- จัดทำและส่งรายงานด้านความปลอดภัยให้กับหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด
- ประสานงานด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภา
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154775

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อ สาขาชัยนาท

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อ สาขาชัยนาท

งานประจำ : เงินเดือน 9000-12000

งานประจำ : 9000-12000 ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
ขับรถ 6 ล้อ
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153028

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) สาขาชัยนาท

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) สาขาชัยนาท

งานประจำ : เงินเดือน 9000-12000

งานประจำ : 9000-12000 ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
1.ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบข้าวสารที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบข้าวสาร ตามแผนการผลิต
3. ดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างข้าวสาร
4. จัดทำรายการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152809

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA) สาขาชัยนาท

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA) สาขาชัยนาท

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
- จัดทำสเปกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์/สินค้าสำเร็จรูป
- จัดทำแผนการประกันคุณภาพวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป
- ติดตามแนวโน้มผลคุณภาพสินค้าประจำวัน
- ติดตามประเด็นปัญหาคุณภาพ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
- ตรวจติดตามผลคุณภาพงานขายภายใน
- ควบคุมดูแลการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบข้าวสารให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องตามกฎหมาย
- ทวนสอบและรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบข้าวสารแก่ผู้บังคับบัญชา
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพ เช่น GMP / HACCP / BRC / ISO เป็นต้น
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจา
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152539

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) สาขาปทุมธานี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) สาขาปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
- ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบข้าวสารที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบข้าวสาร ตามแผนการผลิตที่กำหนด
- ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบข้าวสารให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องตามกฎหมาย
- ดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างวัตถุดิบข้าวสาร
- จัดทำรายการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร
- ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ และพื้นที่ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบข้าวสารให้สะอาด และ พร้อมใช้งาน
- ปฎิบัติตาม นโยบายคุณภาพ ระเบียบข้อบังคับ ข้อปฎิบัติ
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 151899

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี สาขาปทุมธานี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี สาขาปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน 10000 - 30000

งานประจำ : 10000 - 30000 ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
บันทึกบัญชี
กระทบลูกหนี้เจ้าหนี้
กระทบbank

หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 151400

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
-ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานระหว่างซัพพลายเออร์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ทำหน้าที่ดำเนินการซื้อเมื่อจำเป็นและรายงานการสั่งซื้อตามความจำเป็น
-เปรียบเทียบราคา รายละเอียด และวันที่ส่งมอบ เพื่อตรวจสอบการเสนอราคาที่ดีที่สุดให้ซัพพลายเออร์อย่างมีประสิทธิภาพ
-ปฎิบัติตาม นโยบายคุณภาพ ระเบียบข้อบังคับ ข้อปฎิบัติ และ ระบบคุณภาพด้านต่างๆ ภายในองค์กร เช่น GMP / HACCP/ BRC / ISO /5ส.
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150775

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบคุณภาพ QMS (สาขาปทุมธานี)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบคุณภาพ QMS (สาขาปทุมธานี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
- ดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพที่กำหนดให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
- ร่วมจัดทำ, ดูแล, ควบคุมระบบเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งโรงงานให้เป็นปัจจุบัน และ สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพที่กำหนด
- รวบรวมข้อมูลวัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละหน่วยงานในแต่ละเดือน และรายงานผลต่อหัวหน้าแผนกระบบบริหารคุณภาพ (QMS)
- ทวนสอบความเข้าใจและความถูกต้องของข้อมูลในระบบบริหารคุณภาพของฝ่าย/หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการ Internal Audit ตามแผน
- ควบคุม (จัดทำ จัดเก็บ แจกจ่าย เรียกคืน) เอกสารในระบบบริหารคุ
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150774

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายระบบคุณภาพ QMS (สาขาปทุมธานี)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายระบบคุณภาพ QMS (สาขาปทุมธานี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
- ติดต่อประสานงาน กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- จัดเก็บข้อมูลในระบบฝ่ายระบบคุณภาพ
- จัดเก็บและแจกจ่ายเอกสารด้านงานระบบฝ่ายระบบคุณภาพ
- จัดเก็บข้อมูลประวัติการซ่อม ใบแจ้งซ่อม
- จัดเก็บเอกสาร บักทึกทะเบียนเครื่องมือวัด งานสอลเทียบ
- จัดเก็บเอกสารบันทึกการสอบกลับ
- ทวนเอกสารบันทึกและตรวจสอบหน้างาน
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150783

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตัก (สาขาชัยนาท)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตัก (สาขาชัยนาท)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
ขับรถตักทำงานทั่วไป
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150779

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (สาขาชัยนาท)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ (สาขาชัยนาท)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
1. ดูแลงานสรรหาพนักงานและคัดเลิอกบุคลากร
2. ดูแลงาน Time attendance และคำนวณค่าจ้างพนักงาน
3. ดูแลงานแรงสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น ประกันสังคม จัดหางาน
4. ติดต่อประสานงานเอกสารการทำงานของแรงงานต่างด้าว
5. ดูแลงานธุรการของบริษัท เช่น งานจัดซื่อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน งานอาคารสถานที่ ฯลฯ
6. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาอมอบหมาย
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 150771

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล (สาขาปทุมธานี)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล (สาขาปทุมธานี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
- วางแผนการซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance) ด้านเครื่องจักรกล ไฟฟ้า และยานพาหนะ
- วางแผนการดำเนินงานซ่อมบำรุง ด้านเครื่องกล ไฟฟ้า และยานพาหนะ
- วางแผนการดำเนินงานซ่อมบำรุงเพื่อสนับสนุนให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- จัดทำแผนการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรทุกระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- จัดทำบันทึกประวัติการตรวจสอบ การซ่อมบำรุง การทวนสอบเครื่องจักร
- จัดทำประวัติและแผนการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดอย่างต่อเนื่อง
- จัดหาเครื่องจักรทดแทน กรณีเครื่องเครื่องจักรเสียหาย
-
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150770

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (สาขาปทุมธานี)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต (สาขาปทุมธานี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
- รับคำสั่งในการผลิตจากหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายผลิตปรับปรุง ให้ปฎิบัติตามแผนการผลิตได้อย่างถูกต้อง
- รับมอบวัตถุดิบและการแปรรูปตามกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลการบำรุงรักษาตรวจสอบและตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนการผลิตให้พร้อมใช้งาน
- จดบันทึกการผลิตประจำวัน
- การเตรียมความพร้อมก่อนการผลิต
- ปฎิบัติตาม นโยบายคุณภาพ ระเบียบข้อบังคับ ข้อปฎิบัติ และระบบคุณภาพด้านต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น GMP / HACCP / BRC / ISO / 5ส.
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 6 เดือนที่ผ่านมา

หางานชัยนาท สมัครงานชัยนาท รับสมัครพนักงานชัยนาท
ชัยนาท ฝึกงานชัยนาท งานชั่วคราวชัยนาท งานนอกเวลาชัยนาท งานประจำชัยนาท งานราชการชัยนาท งานต่างประเทศชัยนาท งานอื่นๆชัยนาท
หางานชัยนาท สมัครงานชัยนาท รับสมัครพนักงานชัยนาท
ชัยนาท ฝึกงานชัยนาท งานชั่วคราวชัยนาท งานนอกเวลาชัยนาท งานประจำชัยนาท งานราชการชัยนาท งานต่างประเทศชัยนาท งานอื่นๆชัยนาท