ชัยนาท หางานชัยนาท สมัครงานชัยนาท รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ชัยนาท หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ชัยนาท หางานชัยนาท สมัครงานชัยนาท รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ชัยนาท หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ชัยนาท Ø
หางานชัยนาท สมัครงานชัยนาท รับสมัครพนักงานชัยนาท

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 175412 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 151899

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี สาขาปทุมธานี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี สาขาปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน 10000 - 30000

งานประจำ : 10000 - 30000 ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
บันทึกบัญชี
กระทบลูกหนี้เจ้าหนี้
กระทบbank

หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152539

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) สาขาปทุมธานี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) สาขาปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
- ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบข้าวสารที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบข้าวสาร ตามแผนการผลิตที่กำหนด
- ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบข้าวสารให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องตามกฎหมาย
- ดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างวัตถุดิบข้าวสาร
- จัดทำรายการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร
- ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ และพื้นที่ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบข้าวสารให้สะอาด และ พร้อมใช้งาน
- ปฎิบัติตาม นโยบายคุณภาพ ระเบียบข้อบังคับ ข้อปฎิบัติ
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 152809

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA) สาขาชัยนาท

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA) สาขาชัยนาท

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
- จัดทำสเปกวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์/สินค้าสำเร็จรูป
- จัดทำแผนการประกันคุณภาพวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป
- ติดตามแนวโน้มผลคุณภาพสินค้าประจำวัน
- ติดตามประเด็นปัญหาคุณภาพ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
- ตรวจติดตามผลคุณภาพงานขายภายใน
- ควบคุมดูแลการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบข้าวสารให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องตามกฎหมาย
- ทวนสอบและรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบข้าวสารแก่ผู้บังคับบัญชา
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพ เช่น GMP / HACCP / BRC / ISO เป็นต้น
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจา
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 153028

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) สาขาชัยนาท

ตำแหน่งงานว่างพนักงานควบคุมคุณภาพ (QC) สาขาชัยนาท

งานประจำ : เงินเดือน 9000-12000

งานประจำ : 9000-12000 ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
1.ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบข้าวสารที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบข้าวสาร ตามแผนการผลิต
3. ดำเนินการจัดเก็บตัวอย่างข้าวสาร
4. จัดทำรายการบันทึกการตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 154775

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อ สาขาชัยนาท

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ 6 ล้อ สาขาชัยนาท

งานประจำ : เงินเดือน 9000-12000

งานประจำ : 9000-12000 ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
ขับรถ 6 ล้อ
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156510

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บาท

งานประจำ : 12,000 บาท ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
ซ่อมเครื่องยนต์ได้
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 10 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 163065

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายภายในประเทศ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายภายในประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
1.เป็นแอดมินเพจและสื่อ Social Media ของบริษัท เช่น Facebook IG Line@ Shopee Lasada
2.ออกแบบภาพประกอบสื่อ / ไวนิลจาก AI หรือ Phoshop
3.บรรจุสินค้าที่ขายผ่านทาง Online และติดต่อขนส่ง
4.ให้ข้อมูลลูกค้าจากช่องทางต่างๆของสื่
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 165389

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้าสต๊อกข้าวสาร สาขาปทุมธานี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้าสต๊อกข้าวสาร สาขาปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
1.เช็คสต๊อกสินค้า
2.ขับรถโฟคลิฟท์ขึ้น - ลงข้าวสาร
3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 165684

ตำแหน่งงานว่างคนแบกข้าวสาร

ตำแหน่งงานว่างคนแบกข้าวสาร

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
แบกข้าวสาร
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 167440

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถส่งของ สาขาปทุมธานี

ตำแหน่งงานว่างคนขับรถส่งของ สาขาปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
1.ขับรถส่งข้าวสารตามออเดอร์ลูกค้า
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 167706

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี สาขานนทบุรี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี สาขานนทบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
- บันทึกข้อมูลการเงินขององค์กรอย่างสมบรูณ์ตามระบบของบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน เช่น บัญชีรายรับ - รายจ่าย
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิ
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155272

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) สาขาปทุมธานี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) สาขาปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
- ดูแลและควบคุมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานข้อกำหนด
- ตรวจสอบ วิเคาระห์ข้อมูล เสนอแนวทางแก้ไข และนำเสนอรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
- ดำเนินการ ติดตาม และตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย
- วิเคราะห์งานเพื่อหาแนวโน้มความเสี่ยงที่บ่งชี้อันตราย และร่วมกำหนดแนวทางขั้นตอน และมาตรการในการป้องกัน
- จัดทำและส่งรายงานด้านความปลอดภัยให้กับหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด
- ประสานงานด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภา
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 10 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 155648

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ ผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ ผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 20000-50000

งานประจำ : 20000-50000 ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
งานวางแผน จัดระบบงาน
ดูแลเรื่องนัดหมายของผู้บริหาร
รวบรวมและจัดทำหัวข้อ วาระการประชุม
บันทึกการประชุม
ดูแลเรื่องการนำเสนอเอกสารจากแผนกต่างๆ คัดกรอง ความถูกต้องของเอกสาร
ติดตามงาน และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัท
ดูแลเรื่องการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก นัดหมายคนขับรถ การทำvisa และจัดเตรียมเอกสารให้กับผู้บริหารก่อนเดินทาง
รับ-ส่ง mail และ รายงานความคืบหน้าของงาน
และเรื่องส่วนตัวอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156917

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงานขายภายในประเทศ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานประสานงานขายภายในประเทศ

งานนอกเวลา : เงินเดือน 12,000-20,000 บาท

งานนอกเวลา : 12,000-20,000 บาท ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
-เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอสินค้าทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า
-ดำเนินการติดต่อลูกค้า นำเสนอและขายสินค้าของบริษัทฯ
-ดูแลสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพื่อรักษาฐานลูกค้าและให้คำแนะนำข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย เช่น ใบเสนอราคา และรวมถึงการติดตามงานขาย และหลังการขาย
-ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 165386

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายสินค้าออนไลน์ สาขาปทุมธานี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายสินค้าออนไลน์ สาขาปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
1.เป็นแอดมินเพจและสื่อ Social Media ของบริษัท เช่น Facebook, IG, Line@, Shopee, Lazada
2.บรรจุสินค้าที่ขาย Online และติดต่อขนส่ง
3.ให้ข้อมูลลูกค้าจากช่องทางต่างๆ
4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 166054

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อและออกแบบบรรจุภัณฑ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อและออกแบบบรรจุภัณฑ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
1. ติดต่อกับSupplierและต่อรองราคาสินค้า

2. ดูแลตารางการจัดส่งของบรรจุภัณฑ์เพื่อเตรียมนำส่งสาขา

3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 150771

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล (สาขาปทุมธานี)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรเครื่องกล (สาขาปทุมธานี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
- วางแผนการซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance) ด้านเครื่องจักรกล ไฟฟ้า และยานพาหนะ
- วางแผนการดำเนินงานซ่อมบำรุง ด้านเครื่องกล ไฟฟ้า และยานพาหนะ
- วางแผนการดำเนินงานซ่อมบำรุงเพื่อสนับสนุนให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- จัดทำแผนการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรทุกระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- จัดทำบันทึกประวัติการตรวจสอบ การซ่อมบำรุง การทวนสอบเครื่องจักร
- จัดทำประวัติและแผนการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดอย่างต่อเนื่อง
- จัดหาเครื่องจักรทดแทน กรณีเครื่องเครื่องจักรเสียหาย
-
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 10 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 155269

ตำแหน่งงานว่างคนสวน สาขาปทุมธานี

ตำแหน่งงานว่างคนสวน สาขาปทุมธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
- ดูแลการจัดสวน และปรับภูมิทัศน์ภายในโรงงาน
- ตัดแต่งสวนหย่อม ใส่ปุ๋ยต้นไม้หรือพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
- จัดเก็บและรักษาอุปกรณ์ในการทำสวนต่าง ๆ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 13/08/2564
เลขที่ประกาศ : 155647

ตำแหน่งงานว่างพี่เลี้ยงเด็ก

ตำแหน่งงานว่างพี่เลี้ยงเด็ก

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-30,000 บาท

งานประจำ : 20,000-30,000 บาท ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็ก
》 รักเด็ก ใจเย็น ชอบเล่น ชอบสอนส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
》 รักความสะอาด และความมีระเบียบ
》 อยู่ประจำที่บ้านได้
》 ทำอาหารเด็กได้
》 ช่วยเหลือทำงานบ้านเล็กๆน้อยได้ (มีแม่บ้านอยู่แล้ว)
》 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 13/08/2564

เลขที่ประกาศ : 155649

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ ผู้บริหาร

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการ ผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 20000-50000

งานประจำ : 20000-50000 ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
งานวางแผน จัดระบบงาน
ดูแลเรื่องนัดหมายของผู้บริหาร
รวบรวมและจัดทำหัวข้อ วาระการประชุม
บันทึกการประชุม
ดูแลเรื่องการนำเสนอเอกสารจากแผนกต่างๆ คัดกรอง ความถูกต้องของเอกสาร
ติดตามงาน และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัท
ดูแลเรื่องการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก นัดหมายคนขับรถ การทำvisa และจัดเตรียมเอกสารให้กับผู้บริหารก่อนเดินทาง
รับ-ส่ง mail และ รายงานความคืบหน้าของงาน
และเรื่องส่วนตัวอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 24/02/2564

หางานชัยนาท สมัครงานชัยนาท รับสมัครพนักงานชัยนาท
ชัยนาท ฝึกงานชัยนาท งานชั่วคราวชัยนาท งานนอกเวลาชัยนาท งานประจำชัยนาท งานราชการชัยนาท งานต่างประเทศชัยนาท งานอื่นๆชัยนาท
หางานชัยนาท สมัครงานชัยนาท รับสมัครพนักงานชัยนาท
ชัยนาท ฝึกงานชัยนาท งานชั่วคราวชัยนาท งานนอกเวลาชัยนาท งานประจำชัยนาท งานราชการชัยนาท งานต่างประเทศชัยนาท งานอื่นๆชัยนาท