ชัยนาท หางานชัยนาท สมัครงานชัยนาท รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ชัยนาท หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ชัยนาท หางานชัยนาท สมัครงานชัยนาท รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ชัยนาท หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ชัยนาท Ø
หางานชัยนาท สมัครงานชัยนาท รับสมัครพนักงานชัยนาท

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 175413 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 150774

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายระบบคุณภาพ QMS (สาขาปทุมธานี)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายระบบคุณภาพ QMS (สาขาปทุมธานี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
- ติดต่อประสานงาน กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- จัดเก็บข้อมูลในระบบฝ่ายระบบคุณภาพ
- จัดเก็บและแจกจ่ายเอกสารด้านงานระบบฝ่ายระบบคุณภาพ
- จัดเก็บข้อมูลประวัติการซ่อม ใบแจ้งซ่อม
- จัดเก็บเอกสาร บักทึกทะเบียนเครื่องมือวัด งานสอลเทียบ
- จัดเก็บเอกสารบันทึกการสอบกลับ
- ทวนเอกสารบันทึกและตรวจสอบหน้างาน
- อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 15/12/2563

เลขที่ประกาศ : 150776

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (นนทบุรี)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (นนทบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 30,000 บาทขึ้นไป ชัยนาท มโนรมย์ คุ้งสำเภา
ดูแลระบบการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ ดูระบบมาตรฐานต่างๆ งานด้านแรงงานต่างด้าว ต่อวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน
หางานชัยนาท รับสมัครงานชัยนาท : 15/12/2563

หางานชัยนาท สมัครงานชัยนาท รับสมัครพนักงานชัยนาท
ชัยนาท ฝึกงานชัยนาท งานชั่วคราวชัยนาท งานนอกเวลาชัยนาท งานประจำชัยนาท งานราชการชัยนาท งานต่างประเทศชัยนาท งานอื่นๆชัยนาท
หางานชัยนาท สมัครงานชัยนาท รับสมัครพนักงานชัยนาท
ชัยนาท ฝึกงานชัยนาท งานชั่วคราวชัยนาท งานนอกเวลาชัยนาท งานประจำชัยนาท งานราชการชัยนาท งานต่างประเทศชัยนาท งานอื่นๆชัยนาท